Samverkan

Lyssna

Samarbete inom och utanför kommungränsen

Vännäs - Bjurholm
Vännäs och Bjurholms kommuner har avtal om gemensam räddningschef och
ställföreträdande räddningschef. Service av materiel och fordon ingår också.
Bjurholms kommun köper tjänsten av Vännäs.
 
 
Vännäs - Nordmaling
Samarbete sker med Nordmalings räddningstjänst om gemensam chef i beredskap.
Räddningschef och ställföreträdande räddningschef från respektive kommun har
chefsberedskap i Nordmalings, Vännäs och Bjurholms kommuner.
 
 
Umeåregionen
I Umeåregionen sker samverkan över kommungränserna. Vi har gemensam kemresurs
och även tillgång till brandingenjör, avtal om höghöjdsräddning (ex vindkraftverk) och
tung räddning (bussolyckor o liknande).
 
För att effektivisera brandskyddet och ge kommuninvånarna snabbast möjliga hjälp vid
nödlägen sker samverkan över kommungränserna med Bjurholm, Nordmalings och
Umeå kommuner. Principen är att den styrka som har kortast insatstid ska larmas först
oavsett kommuntillhörighet.
 
Vid stora långvariga bränder eller olyckor finns extra resurser att tillgå inom 30 minuter.
 
 
Gymnasieskolan
Elever på Liljaskolan i Vännäs kan välja "Räddningstjänst" som tillval i utbildningen.
Dessa elever har sina lektioner i ämnet på brandstationen.
 
 

Kontaktperson: Conny Eriksson