Föreningsstipendium

Lyssna

Föreningsstipendiet delas ut till personer som är eller har varit verksamma inom en förening i Vännäs kommun eller till en förening verksam inom kommunen.

Kontaktperson: Johan Andreasson