Servering till allmänheten

Lyssna

Serveringstillstånd till allmänheten söks vanligtvis av restauranger och liknande företag.

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska skydda mot alkoholens skadeverkningar. Därför ställs det hårda krav på att företaget och den som är ansvarig för företaget och för serveringen ska:

  • vara seriös,
  • ha en ordnad ekonomi och
  • ha kunskaper om alkohollagen.

Det ställs också krav på att serveringsstället:

  • har ett ordentligt kök och att
  • det serveras lagad eller på annat sätt tillredd mat.
Serveringstillståndet kan sökas för stadigvarande servering året runt, stadigvarande servering under en viss del av året eller för tillfällig servering under en begränsad period (t ex en kväll eller en helg).

Ansökan

Serveringstillstånd söks hos kommunen. Ansökningsblanketter hämtas via länken eller beställs via kommunens handläggare för serveringstillstånd. Blanketterna kan skickas direkt via internet eller skrivas ut och skickas till:
 
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Handläggningstid

För att vara säker på att få din ansökan behandlad i tid ska en komplett ansökan vara kommunen tillhanda senast tre månader innan verksamheten planeras att starta. Tänk på att det under sommaren kan ta längre tid att få ansökan behandlad.

Kunskapsprov

Ett godkänt kunskapsprov måste avläggas innan ansökan kan beviljas. Provet utformas av Statens folkhälsoinstitut. Tid för prov bokas hos kommunens handläggare för serveringstillstånd.

Avgift för ansökan om serveringstillstånd till allmänheten

Vännäs kommun tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas innan ansökan behandlas. Kvitto på att ansökningsavgiften är betald ska bifogas ansökan. Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser.

 
Nyansökningar, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 6 000 kronor
Tillfälliga ändringar i stadigvarande serveringstillstånd 1 900 kronor
Ändringar i tillstånd, ny ägare 3 000 kronor
Ändringar i tillstånd, ändrade serveringstider 1 900 kronor
Övriga ändringar i stadigvarande serveringstillstånd 2 400 kronor
Anmälan av kryddning av snaps, provsmakning, försäljning av folköl och/eller tobak 150 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 4 000 kronor

Kontaktperson: Rebecka Rasmuson