Tillsyn

Lyssna

Kommunen och polisen ansvarar för tillsynen över att den som innehar serveringstillstånd följer alkohollagen.

Även tillsyn över försäljning av folköl i livsmedelsbutiker och andra ställen där folköl säljs utförs av kommunen och polisen. För den som har stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig tillsynsavgift ut.

Tillsynsavgifter

 Årlig avgift för tillsyn stadigvarande serveringstillstånd

 3 000 kronor

 Årlig avgift för tillsyn över försäljning av folköl

   600 kronor