SCB's medborgarundersökning

Lyssna

Vad tycker kommuninvånare om sin kommun? I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

SCB:s medborgarundersökning har genomförts två gånger om året sedan starten hösten 2005. 253 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och 189 av dessa mer än en gång. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter finns för jämförelser med andra kommuner.

Pappers- och webbenkät

Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät. Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Kontaktperson: Karolina Johansson