Testa din anslutning

Lyssna

Här kan du kontrollera hastigheten på din Bredbandsanslutning.

För att få ett mer rättvisande resultat måste datorn man mäter ifrån anslutas direkt till mediaomvandlare/kabel-tv modem innan mätning görs. Observera att hastigheten är beroende på flera faktorer. Mätningen kan behöva göras under olika tider på dygnet för att ge ett rättvist resultat.
 
 
Testa mot en server någonstans i Sverige:
 
http://www.bredbandskollen.se/

Kontaktperson: Roger Fagerdal