Arbetsutskott

Lyssna

Arbetsutskottet bereder alla ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder vanligtvis varannan tisdag kl. 8:30.

Ledamöter

Ordförande
Johan Söderling (S)

Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Leif Andersson (S)
Viktoria Lapinniemi (V)
Gösta Eklund (M)

Ersättare

Susanne Bygdén (S)
Ola Dahlgren (S)
Sonja Eriksson (S)
Tommy Bingebo (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

ersättarordningen för S och V är i första hand S. Ersättare för C är i första hand C, i andra hand KD. Ersättare för M är i första hand KD och i andra hand C.

Kontaktperson: Susanna Siljetun