Arbetsutskott

Lyssna

Arbetsutskottet bereder alla ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder vanligtvis varannan tisdag kl. 8:30.

Ledamöter

Ordförande
Johan Söderling (S)

Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Leif Andersson (S)
Andreas Jansson (V)
Gösta Eklund (M)

Ersättare

Susanne Bygdén (S)
Marie-Louise Marsjögård (S)
Ola Dahlgren (S)
Tommy Bingebo (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

ersättarordningen för S och V är i första hand S. Ersättare för C är i första hand C, i andra hand KD. Ersättare för M är i första hand Kd och i andra hand C.

Kontaktperson: Susanna Siljetun