Personalutskott

Lyssna

Personalutskottet (PU) bereder alla personalärenden där kommunstyrelsen beslutar och avgör personalärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Ledamöter

Ordförande
Ann-Britt Nilsson (S)

Vice ordförande
Bertil Burén (C)

Lars Paulsson (S)

Ersättare
Per-Erik Lundmark (S)
Anna-Stina Ögren (S)
Gösta Eklund (M)

Kontaktperson: Katarina Häggström