Ungdoms- och fritidsutskott

Lyssna

Ungdoms- och fritidsutskottet (UFU) bereder ungdoms- och fritidsärenden där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Ledamöter

Ordförande
Ulf Eriksson (C)

Vice ordförande
Leif Andersson (S)

Sonja Eriksson (S)

Ersättare
Tommy Bingebo (C)
Hans-Inge Smetana (KD)
Andreas Jansson (V)

Kontaktperson: Linda Käck