Näringslivsavdelning

Lyssna

Näringslivsavdelningen arbetar med stöd till befintliga och nystartade företag samt olika projekt som leder till utveckling av kommunens näringsliv.

Näringslivsavdelningen arbetar med näringslivsutveckling i kommunen.
                                                                                                       
Verksamheten bedrivs dels genom rådgivning och stöd till personer och företag som vill utveckla sina ideer eller sitt  företag, dels via olika kampanjer och projekt som visar på möjligheterna till utveckling inom kommunen.

Verksamheten bedrivs i nära samverkan med övriga näringslivsorganisationer i kommunen och med Umeåregionens näringslivsansvariga.

Näringslivsavdelningen arbetar också aktivt med att hitta olika nätverk där företagen kan finna en plats och därigenom tillsammans arbeta med sin utveckling. Det kan t ex gälla olika bransch- eller intressenätverk. Alla kontakter och åtgärder som rör relationen företagare - näringslivsavdelningen sker på företagarens villkor och med syfte att skapa utveckling hos näringslivet.

Personal

Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Christin Westman

Annika Jansson
Arbetskonsulent
Annika Jansson

Integrationshandläggare
Sara Söderström

Integrationshandläggare
Emma Brännström

Hitta till oss
Näringslivsavdelningen
Östra Järnvägsgatan 9 B

Kontaktperson: Karolina Johansson