Föräldraledig eller arbetssökande

Lyssna

Är du föräldraledig eller arbetssökande?

Föräldraledighet

Barn vars förälder är föräldraledig har rätt att ha kvar sin barnomsorgsplats (gäller inte skolbarnomsorg). Barnet får då vistas 15 timmar/vecka i verksamheten.
 
Ingen avgift debiteras under skolans läsår för 3-5 åriga barn som deltar i allmän förskola 15 tim/vecka. Om platsen nyttjas under lov eller om du valt bibehållen plats 15 tim/vecka, sker debitering enligt maxtaxans regler.


Arbetslös - arbetssökande

Vid de perioder du som förälder blir arbetslös och är arbetssökande har du rätt att nyttja barnomsorgen till max 15 timmar/vecka. Ingen avgift debiteras under skolans läsår för 3-5 åriga barn som deltar i allmän förskola 15 tim/vecka. Om platsen nyttjas under lov sker debitering enligt maxtaxans regler.

Blankett: Föräldraledig eller arbetssökande

Kontaktperson: Tomas Åström