Riktlinjer barnomsorg

Lyssna

Här kan du ta del av avgifter, regler och rutiner samt information om pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem.

Här kan du läsa hela dokumentet riktlinjer barnomsorg och skolbarnomsorg behandlat i barn- och utbildningsnämnden § 56/2010 samt kommunfullmäktige § 75/2010.
Justerat i barn- och utbildningsnämnden § 55/2016.

Kontaktperson: Tomas Åström