Riktlinjer barnomsorg

Lyssna

Här kan du ta del av avgifter, regler och rutiner samt information om pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem.

Här kan du läsa hela dokumentet Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs kommun.

Kontaktperson: Tomas Åström