Aktiviteter

Lyssna

Här presenterar vi våra aktiviteter för anhöriga och anhörigvårdare i Vännäs.

  • Två föredrag per termin, ett med fokus på anhörigstöd och ett med kulturellt inslag
  • Café med underhållning och/eller föredrag en gång/månad
  • Möjlighet till stödsamtal en gång/vecka
  • Jagstödjande anhöriggrupper och nätverksgrupper två gånger/månad
  • Rekreationsaktiviteter och underhållning
  • Julaktivitet
  • Vårutflykt

Kontaktperson: