Förskolor

Lyssna

I Vännäs kommun finns tio förskolor geografiskt spridda runt om i kommunen, både i tätort och på landsbygd. Under en längre period har barnantalet i Vännäs ökat. Utifrån det har fler förskoleavdelningar öppnats och nya förskolor har byggts. I augusti 2016 öppnas förskolan Myran med åtta avdelningar på Myranområdet i Vännäs.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan. Barnen ska trivas och få möjlighet att växa och lära i våra förskolor. Med kompetenta och engagerade pedagoger skapas en trygg och utmanande miljö som lockar till lek och lärande i samspel med barn och vuxna. Under en treårsperiod med start hösten 2015 deltar kommunens alla förskolor tillsammans med pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Satsningen, som syftar till att stärka och utveckla kvalitén i verksamheten, är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande.

Förskolorna håller som utgångspunkt öppet måndag till fredag 6.15- 18.15. Öppettiderna kan variera inom detta spann från enhet till enhet med utgångspunkt från familjernas tillsynsbehov.

Karta över förskolor i Vännäs kommun.


Förskolor i Vännäs på Facebook

Kontaktperson: Tomas Åström