Hammarskolan

Lyssna

Hammarskolan är kommunens högstadium som ligger några minuters promenad från Vännäs centrum. Hammarskolan erbjuder grundskola och grundsärskola för årskurs 7-9.

Hammarskolan
Skolgatan 20
911 81 VÄNNÄS

Kontakt
Tel: 0935-144 42 (expedition)
Tel: 0935-141 59 (sjukanmälan) 
Tel: 0935-144 55 (lärarrum)
Tel: 0935-144 50 (kök)

Pia Bolin, Rektor klasserna A-B     
Tel: 0935-144 41, 070-208 01 25 

Charlie Svedmark, Rektor klasserna C-D, inkl. grundsärskola      
Tel: 0935-144 40, 070-682 23 24

 

I vår kommunikation med elever och vårdnadshavare tar vi hjälp av lärplattformen InfoMentor.
Du kommer till InfoMentor via den röda knappen.

Länkar:
www.tobaksfri.se
www.kulturradet.se/skapandeskola

Kontaktperson: Tomas Åström