Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Lyssna

Ibland räcker inte alltid ett barns eller en ungdoms befintliga nätverk till för att tillgodose dess behov och rätt till en trygg och stimulerande miljö. Vanligt är då att man kan få stöd från socialtjänsten i form av en kontaktperson, kontaktfamilj eller ett familjehem.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som känner att man vill och kan lägga tid och ork på att hjälpa en annan människa. Beroende på de behov som finns kan uppdragen se väldigt olika ut.
Biståndet kontaktperson kan tillsättas för både vuxna, barn och ungdomar och innebär allt från socialt umgänge till hjälp med myndigheter eller något annat personen är i behov av stöd för att klara av.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj blir man vanligast åt ett barn eller en ungdom. Beroende på barnets/ungdomens behov ser uppdragen olika ut, men vanligt är att barnet/ungdomen bor hos kontaktfamiljen en till två helger i månaden.
Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs arbetar utifrån att barnets föräldrar är viktiga. Detta innebär att man som kontaktfamilj bör sträva efter ett gott samarbete med dem eller andra viktiga personer ur barnets nätverk.
Det är viktigt att man i familjen är överens om att ta emot ett barn eller ungdom i det gemensamma hemmet.

Är Ni intresserad av att bli uppdragstagare?

Kommunen letar alltid efter fler trygga och stabila personer som kan tänka sig att ge av sin tid och energi till de som behöver stöd och hjälp.
 
Skriv ner lite om Er själva och Er livssituation och lämna i brevlådan vid vård- och omsorgskontorets entré eller i receptionen på medborgarhuset.
 
Det går även bra att skicka brev till:
Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
911 81 Vännäs
 
Du kan också ringa vård- och omsorgskontorets reception, telefon 0935-143 11, för vidare hänvisning.

Familjehem

Familjehem är vad som tidigare kallades för fosterhem. Vid ett uppdrag som familjehem bor ett barn eller en ungdom stadigvarande hos er familj. Placeringen kan sträcka sig från en kort tid till en längre tid beroende på anledningen till barnets eller ungdomens behov av att bo i en annan familj. Vännäs kommun arbetar utifrån att barns och ungdomars föräldrar är viktiga. Målet är nästan alltid att barnet eller ungdomen ska återförenas med sin ursprungsfamilj. Detta innebär att det är viktigt att familjehemmen strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna eller andra viktiga personer ur barnets nätverk.

Vill du bli familjehem?

Kontakta Familjehemscentrum, 090-16 10 00 (växel). Här kan du se en film om vad det innebär att vara familjehem.

Kontaktperson: Jhonas Nilsson