Trafik och gator

Lyssna

Här finns lokala trafikföreskrifter. Information om skötsel och underhåll av kommunens gator, trafiksäkerhet och parkering. Och var man vänder sig vid felanmälningar.

Huvudstråken Fällforsvägen, Umevägen, Hembergsleden, Pengsjövägen och Östra Järnvägsgatan med tillhörande gång och cykelvägar underhålls av Trafikverket. Övriga gator inom tätorten sköter kommunen.

Kontaktperson: Christer Nygren