Belysning

Lyssna

Gatubelysning finns för att lysa upp gator, parker och allmänna platser och ge er god trafikmiljö och skapa trygghet.

Kommunen ansvarar för gatubelysning och offentlig belysning i parker och torg. Trafikverket ansvarar för belysning längs riks- och länsvägar. I samhället ansvarar trafikverket för belysning längs Umevägen, Hembergsleden, Fällforsvägen, Östra Järnvägsgatan och Pengsjövägen.

Kontaktperson: Christer Nygren