Lokala trafikföreskrifter

Lyssna
De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen med det finns även lokala trafikföreskrifter, som kommunerna och länstyrelserna beslutar om. Exempel på detta är parkeringsregler och hastighetsbegränsning.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter och utanför tättbebyggt område är det länstyrelsens ansvar.
 
I Vännäs kommun är det plan-och miljönämnden som är trafiknämnd och beslutar om de lokala trafikföreskrifterna.
 
Alla lokala trafikföreskrifter finns samlade i Svensk Trafikföreskriftsamling via Transportstyrelsen. Via länken hittar du gällande lokala trafikföreskrifter för Vännäs kommun.

Kontaktperson: Christer Nygren