Blomlådor som farthinder

Lyssna

Anvisningar för vad som gäller för blomlådor som trafikhinder.

Ansökningar för tillstånd att få sätta ut blomlåda som farthinder tas emot t o m den 1 maj.
Därefter kommer besked och ev. anvisning av plats att ges senast den 1 juni. Om blomlådor beviljas kan blomlådorna ställas ut på anvisad plats tidigast när gatan är sopad.

Blanketter för ansökan

Uppställning av blomlådor

Blomlådorna ska byggas enligt de anvisningar som följer med ett ev. godkännande på ansökan. Kontaktpersoner bör finnas från olika fastigheter på gatan så att ansvaret kan delas. Om ansökan godkänns ställs blomlådorna ut i samråd med gatuavdelningen, som gör markeringar för placeringen.

Tänk på att:

 • skicka ansökan i god tid.
 • ansökan för uppställning av blomlådor gäller bara ett år i taget.
 • blomlådorna inte får placeras närmare än 15 m till korsning.
 • avståndet mellan blomlådorna ska vara 8 meter.
 • gatan måste ha utfarter från bostäder.
 • boende i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till uppställningen.
 • sikten är fri minst 50 meter från blomlådorna, gäller inte vid korsning.
 • blomlådorna placeras så att sopbilen kan passera.
 • blomlådorna ska vara planterade med jord.
 • du behöver tillstånd för flera blomlådor om risk finns att fordon kör utanför blomlådorna.
 • blomlådorna ska plockas bort senast v 41.
 • blomlådor kan bara beviljas på kommunens egna gator inom tätbebyggt område.
 • blomlådor beviljas ej på 30-sträcka.

OBS!

Tänk på att blomlådor kan inge en falsk trygghet. Blomlådor är inte till för att vägen ska vara en lekplats.

Kontaktperson: Viktoria Nilsson