Sammanträden och minnesanteckningar

Lyssna

Här hittar du datum och tider för folkhälsorådets möten samt minnesanteckningar.

Nästa möte är tisdag den 3 juni 2014,  kl 13.15-16.00 i sessionssalen, Medborgarhuset i Vännäs

 

2014

2013

2014-03-04

2013-02-28

2013-06-10
2013-12-04

 

 

Kontaktperson: Linda Käck