Lägret

Lyssna

Förskolan Lägret öppnades hösten 2012 på Lägerområdet i Vännäs.

Välkommen till förskolan Lägret  

Förskolan har tre åldersindelade avdelningar och pedagogiken inspireras av Reggio Emilia.

Tankar finns att barnen bland annat ska kunna ha nytta av de konstnärliga utsmyckningar som konstnären Sofia Weibull uppfört i närområdet till förskolan.

Förskolan Lägret
Lägervägen 7
911 34 Vännäs
Mobil: 072-553 50 36

Pedagogernas arbetsrum         0935-146 60
Förskolechef Jennie Lindqvist  Mobil 072- 519 98 02

Avdelningar

Jorden        0935-146 61                       
Vinden        0935-146 62                       
Vattnet       0935-146 63                       

Kök            0935-146 65                       

 

 

Kontaktperson: Tomas Åström