Foto; Sofia Tjärnström

Kommunfakta från SCB

Lyssna

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik.
I SCB:s senaste sammanställning av kommunfakta för Vännäs kommun framgår bland annat att Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling, då vi har ökat med nästan 200 personer under de senaste 10 åren. Vi fortsätter att vara en stark pendlingskommun och byggandet av nya bostäder ökade under 2015

KOMMUNFAKTA 2016

Här nedan visas en sammanfattning av senaste kommunfakta från SCB, för mer information klicka på länkarna i slutet av texten.

Befolkning
Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 181 personer på 10 år (2005-2015). Befolkningstillväxten beror på att vi under de senaste 5-6 åren har haft ett positivt födelseöverskott såväl som ett positivt flyttningsöverskott, detta med undantag för 2015 då befolkningen i kommunen minskade med -23 personer från året innan det. Den 31 december 2015 bodde 8593 personer i kommunen. Antalet födda män var under året 56 personer och antalet födda kvinnor var 46.
Under 2015 flyttade totalt 454 personer in till kommunen samtidigt som 497 personer valde att flytta från kommunen, vilket ger ett negativt flyttningsöverskott för året. I en jämförelse mellan män och kvinnor så kan en se att flyttningsnettot för män in till kommunen var -25 personer medan de för kvinnor var -18 personer.
54 procent av befolkningen i Vännäs kommun var den i slutet av 2015 under 45 år, och en fjärdedel av befolkningen var yngre än 20 år.


Barn och familj
Andelen sammanboende med barn under 18 år i Vännäs kommun är ca 67 %, ensamstående män( med barn under 18 år)  är ca 4 %. Andelen ensamstående kvinnor(med barn under 18 år) är ca 11 %. I åldern 15- 30 år är det en högre andel pojkar i åldern som bor kvar hemma än flickor i samma ålder. Vid en ålder av 27 år bor ca 25% av pojkarna Vännäs fortfarande hemma hos föräldrarna, varpå ca 8 % av flickorna fortfarande bor hemma vid samma ålder.


Arbetstillfällen* och företagande
Den största näringsgrenen i kommunen är vård och omsorg, det är också den näringen där flest kvinnor arbetar i kommunen. Den näst största näringsgrenen är utbildning, även den näringsgrenen är överrepresenterad av kvinnor. På tredje och fjärde plats hamnar, byggverksamhet och tillverkning & utvinning, två näringsgrenar som består till största del av män. Det är också fler män än kvinnor som är egen företagare, 174 män och 115 kvinnor. Detta gäller också företagare i eget AB, där 66 är män och 22 är kvinnor.
I listan över de 20 vanligaste yrkena i kommunen så är topp 5 som följer,
1.Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.
2.Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare
3.Vårdbiträden
4. undersköterskor
5. Butikspersonal
Medelinkomsten i kommunen är totalt 286 000 kr/år, en liten ökning från tidigare år då denna siffra låg på 277 000 kr/år. För män är medelinkomsten i Vännäs kommun 321 000 kr och för kvinnor 249 000 kr/år. Medelinkomsten i riket är något högre än i kommunen, totalt 295 000 kr/år, för män 329 000 och för kvinnor 259 000 kr/år. 

Pendling
Under 2014 så pendlade totalt 504 män och 352 kvinnor in till kommunen, samtidigt som 1222 män och 874 kvinnor pendlade ut från kommunen. Totalt pendlade 815 personer in till kommunen från övriga kommuner i länet samtidigt som totalt 41 personer pendlade in till Vännäs från övriga län.
Verksamhetskostnader
De kommunala verksamheter som år 201 hade de högsta kostnaderna i Vännäs, räknat i kronor per invånare, var äldre- och funktionshindrade, utbildning, förskola och barnomsorg, infrastruktur samt individ- och familjeomsorg. Vid en jämförelse kan man konstatera att det ser ungefär likadant ut i landets övriga kommuner, kostnaderna för äldre- och funktionshindrade samt för utbildning är dock relativt högre i kommunen än i genomsnittet för riket.

För mer information och statistik om Vännäs kommunfakta, se pdf-filerna nedan.


*All statistik som redovisas om arbetstillfällen i denna text avser så kallad dagbefolkning. Det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Mer utförlig statistik, fördelad på både dag- och nattbefolkning, finns i pdf-filerna.

Vännäs fakta 2016

Vännäsfakta barn och familj 2016

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se

Kontaktperson: Emelie Höglander