Foto; Sofia Tjärnström

Kommunfakta från SCB

Lyssna

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik.
I SCB:s senaste sammanställning av kommunfakta för Vännäs kommun framgår bland annat att Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling, då vi har ökat med drygt 259 personer under de senaste 10 åren. Vi fortsätter att vara en stark pendlingskommun, och att den vanligaste yrkeskategorin i kommunen är skötare, vårdare, personliga assistenter m.fl.

KOMMUNFAKTA 2017

Här nedan visas en sammanfattning av senaste kommunfakta från SCB, för mer information klicka på länkarna i slutet av texten.

Befolkning
Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 259 personer på 10 år (2006-2016).  Den 31 december 2016 bodde 8695 personer i kommunen, varav ca 4454 av dem bodde i Vännäs tätort, 1612 i Vännäsby och 2629 personer utanför tätorten.
Den demografiska förändring i Vännäs under de senaste 5 åren (2010-2016)  visar bland annat att antalet boende utanför tätorten har minskat med 6 personer samtidigt som antalet boende i tätorten ökat, i Vännäsby med 8 personer och i Vännäs med 279 personer.
Andelen kvinnor och män som bodde i Vännäs och Vännäsby tätort under 2016 var jämt föredelat, 50 % var kvinnor och 50 % var män. Utanför tätorten bor det fler män än kvinnor, andelen kvinnor boende utanför tätorten var 47 % och 53 % män.
Det har under de senaste 6 åren (sedan 2011) varit ett positivt födelseöverskott, då det har fötts fler än antalet avlidna per år. Antalet födda barn per kvinna och man har under åren gått i vågor, under 2015 låg siffran på omkring 2,3 barn per kvinna och 2,0 barn man i kommunen. Vilket är något högre än snittet i riket. Under 2016 så föddes det totalt 45 pojkar och 45 flickor.
Under 2016 flyttade totalt 532 personer in till kommunen samtidigt som 438 personer valde att flytta från kommunen, vilket ger ett positivt flyttningsöverskott på 94 personer för året.

I  en jämförelse mellan män och kvinnor så kan en se att flyttningsnettot för män in till kommunen var +49 personer och för kvinnor +45 personer. Skillnaden ligger i antalet utflyttningar, där man kan se att fler kvinnor än män flyttar från kommunen, antalet som flyttar till kommunen är jämt mellan kvinnor och män.
54 procent av befolkningen i Vännäs kommun är under 45 år, och en fjärdedel av befolkningen är yngre än 20 år.


Arbetstillfällen* och företagande
Den största näringsgrenen i kommunen är vård och omsorg, det är också den näringen där flest kvinnor arbetar i kommunen. Den näst största näringsgrenen är utbildning, även den näringsgrenen är överrepresenterad av kvinnor. På tredje och fjärde plats hamnar, byggverksamhet och tillverkning & utvinning, två näringsgrenar som består till största del av män. Tätt därefter kommer handel på en femte plats. Det är också fler män än kvinnor som är egen företagare eller företagare i eget AB.
I listan över de 20 vanligaste yrkena i kommunen under 2015 så är topp 5,
1. Skötare, vårdare, personliga assistenter m.fl.
2. Grund skollärare. Fritidspedagoger och förskolelärare
3. Vårdbiträden
4. Undersköterskor
5. Butikspersonal
Medelinkomsten i kommunen är totalt 294 000 kr/år, för män är denna siffra 329 000 kr och för kvinnor 257 000 kr/år. Medelinkomsten i riket är något högre än i kommunen, totalt 304 000 kr/år, för män 339 000 och för kvinnor 268 000 kr/år. 
Medianinkomsten är högst i för männen i Vännäsby, där medianinkomsten för män under 2015 var 364 600 kr/år, lägst medianinkomst har kvinnorna boende i Vännäs tätort som under samma år hade en medianinkomst på 249 800 kr/år.

 

Pendling
Under 2015 så pendlade totalt 535 män och 329 kvinnor in till kommunen, samtidigt som 1191 män och 867 kvinnor pendlade ut från kommunen. Av de som pendlade in till kommunen så kom 811 personer  in från andra kommuner i länet samtidigt som 53 personer pendlade in till Vännäs från andra län.


Verksamhetskostnader
De kommunala verksamheter som år 2013 hade de högsta kostnaderna i Vännäs, räknat i kronor per invånare, var äldre- och funktionshindrade, utbildning, förskola och barnomsorg, infrastruktur samt individ- och familjeomsorg. Vid en jämförelse kan man konstatera att det ser ungefär likadant ut i landets övriga kommuner, kostnaderna för äldre- och funktionshindrade samt för utbildning är dock relativt högre i kommunen än i genomsnittet för riket.


För mer information och statistik om Vännäs kommunfakta, se pdf-filerna nedan.

Kommunfakta barn 2017

Kommunfakta befolkning och arbetsmarknad 2017

Kommunfakta tätort 2017

*All statistik som redovisas om arbetstillfällen i denna text avser så kallad dagbefolkning. Det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Mer utförlig statistik, fördelad på både dag- och nattbefolkning, finns i pdf-filerna.

 

 

 


*All statistik som redovisas om arbetstillfällen i denna text avser så kallad dagbefolkning. Det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Mer utförlig statistik, fördelad på både dag- och nattbefolkning, finns i pdf-filerna.

Vännäs fakta 2016

Vännäsfakta barn och familj 2016

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se

Kontaktperson: Emelie Höglander