Ställning just nu:
Den fungerar mycket bra (55%)
Den fungerar bra (27%)
Den fungerar okej (9%)
Den fungerar mindre bra (0%)
Den fungerar dåligt (0%)
Den fungerar inte alls (0%)
Annat (9%)

0%

50%

100%

Totalt har 11 personer röstat.
Omröstningen startade 2015-03-17:14:00

Uppdatera