Ställning just nu:
Ja, ofta (5%)
Ja, ibland (11%)
Sällan (13%)
Aldrig (68%)
Vet ej (3%)

0%

50%

100%

Totalt har 38 personer röstat.
Omröstningen startade 2015-08-12:08:00

Uppdatera