Ställning just nu:
Naturen/friluftslivet (13%)
Utbudet på fritidsaktiviteter (2%)
Att bo i en liten kommun/landsbygden/litet samhälle (25%)
Näringslivet (4%)
Närheten till kommunala tjänster (skola, omsorg, övriga tjänster) (15%)
Besöksmålen/turistaktiviteterna (0%)
Närheten till Umeå (24%)
Tryggheten (2%)
Alla fina byar (7%)
Annat (9%)

0%

50%

100%

Totalt har 55 personer röstat.
Omröstningen startade 2015-09-18:11:00

Uppdatera