Ställning just nu:
Ja (84%)
Ja, ibland (11%)
Nej, man jag ska börja (2%)
Nej (4%)

0%

50%

100%

Totalt har 198 personer röstat.
Omröstningen startade 2016-08-04:16:00

Uppdatera