Ställning just nu:
Ja (33%)
Kanske (22%)
Nej (44%)

0%

50%

100%

Totalt har 36 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-05-22:11:00

Uppdatera