I april påbörjas rivningen av gamla biblioteket

Lyssna

I april kommer Vännäs kommun att påbörja rivningen av gamla biblioteket. Kaj Johanssons är entreprenör för rivningen som beräknas pågå till och med 5 juni 2018. Vi ber om överseende med eventuella störningar i samband med rivningen.

Parkeringsytan bakom biblioteket kommer att vara avstängd och spärras av med byggstängsel under rivningsperioden. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att beträda rivningsområdet.

Eventuella störningar

Arbetstiderna för entreprenören kommer att vara vardagar kl. 07.00-16.00 men i undantagsfall kan tiderna variera.

Under rivningsperioden kan det uppstå olägenheter så som buller, trafikstörningar, damm med mera. Vi ber om överseende med de störningar som kan uppstå.

Vid frågor kan du kontakta:

Stig Hörnqvist
Arbetsledare
Kaj Johanssons
Tel: 070-51 42 171

Per Ericsson
Byggnadstekniker
Vännäs kommun
Tel: 070-63 14 011