Vad tycker du om centrumhandeln i Vännäs?

Lyssna

Som en del i samarbetet mellan Vännäs handel och Vännäs kommun genomför vi nu en enkätundersökning för att få veta dina åsikter om handeln i Vännäs. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatt arbete och utveckling. Enkäten är anonym.

Bakgrund till undersökningen

Handel och köpmönster förändras hela tiden. E-handel och externa köpcentrum konkurrerar med centrumhandel och fysisk detaljhandel. Även i Vännäs ser vi tendenser till dessa utmaningar då flera butiker har lagts ned det senaste året.

Genom att svara på enkäten bidrar du till att ge mer underlag för vad som kan och bör göras i Vännäs för att behålla ett levande centrum. Enkäten är öppen till och med 22 juni.

Här kan du svara på enkäten (länk till enkäten)

Tack för din medverkan!