Ändrade körvägar under rivningen av den gamla biblioteksbyggnaden i Vännäs 28/5-29/6 2018

Lyssna

Under rivningen av det gamla biblioteket i Vännäs kommer Umevägen utanför rivningsfastigheten att vara enkelriktad mot Umeå. Det orsakar ändrade körvägar för de busslinjer som kommer in mot Vännäs från Umeå via Vännäsby.

Linje 15/55:

Bussar från Umeå via Vännäsby in mot Vännäs kommer att, efter hållplatsen vid Umevägen 40, köra till resecentrum via Långgatan – Thulegatan. Detta innebär att hållplatsen vid Umevägen 9 (vid Pims thaikök) är stängd under denna period. Hållplatsen mittemot på Umevägen 6 är fortsatt öppen för påstigande i motsatt riktning.

Övriga linjer:

Påverkas inte. Där är hållplatserna öppna i båda riktningar.

Övrig trafik:

Leds om förbi rivningstomten via Köpmangatan - Storgatan.

Vid frågor om busstrafiken, vänligen kontakta Länstrafikens reseinfo: 0771 – 100 110, eller se www.tabussen.nu.

 

Om rivningen

Rivningen av den gamla biblioteksbyggnaden beräknas pågå ungefär till och med 29 juni 2018. Vi ber om överseende med eventuella störningar i samband med rivningen.

Eventuella störningar
Arbetstiderna för entreprenören (Kaj Johanssons) kommer att vara vardagar kl. 07.00-16.00 men i undantagsfall kan tiderna variera.

Under rivningsperioden kan det uppstå olägenheter så som buller, trafikstörningar, damm med mera. Vi ber om överseende med de störningar som kan uppstå.

Vid frågor om rivningen kan du kontakta:
Stig Hörnqvist
Arbetsledare
Kaj Johanssons
Tel: 070-51 42 171

Per Ericsson
Byggnadstekniker
Vännäs kommun
Tel: 070-63 14 011