MSB's trygghetsenkät - din uppfattning om trygghet och säkerhet

Lyssna

Hjälp oss gärna att bedöma tryggheten och säkerheten i kommunen! 800 slumpmässigt utvalda personer i Vännäs kommun kommer att få en enkät hemskickad till sig som rör "individens uppfattning om trygghet och säkerhet". Enkäten skickas ut under vecka 38 i hela Sverige. Totalt kommer 43 600 personer att få möjlighet att svara.

Frågeområden

Enkäten berör följande frågeområden:

  • Olyckor som till exempel brand
  • Samhällsstörningar
  • Beredskapsåtgärder för bristsituationer (avbrott i el, tele, vatten, livsmedel)
  • Informationssäkerhet i hemmiljö
  • Förväntningar på samhället (räddningstjänst, polis, ambulans)


Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredkskap som ligger bakom utskicket. Enkäten besvaras anonymt och svaren kommer att ligga till grund för fortsatt arbete för ett säkrare samhälle och för att minska skadorna till följd av olyckor och kriser.

Information och frågor

Statistiska centralbyrån, SCB har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar på uppdrag av MSB. MSB:s behandling av uppgifterna omfattas av statistiksekretess.

Mer information om enkäten hittar du på www.msb.se/trygghetsenkaten.

  • För frågor om undersökningens innehåll, kontakta MSB via e-post statistik[at]msb.se, eller ring tel. 0771-240 240.
  • För frågor om att lämna uppgifter, kontakta SCB via e-post på enkat[at]scb.se, eller ring tel. 010-479 69 30.

Resultat

Resultatet från undersökningen kommer att finnas tillgängligt efter årsskiftet på MSB:s statistiksida, https://statistik.msb.se