Information om kommande, offentliga anslagstavlor

Lyssna

I våras gick Vännäs kommun ut med en fråga till allmänheten om vart bästa stället för offentliga anslagstavlor skulle vara. Nu fortsätter arbetet med beställning, bygglov och uppsättning.

De flesta som svarade på frågan om placering i våras, önskade en anslagstavla vid Coop Nära i Vännäsby. Vännäs kommun får dock inte lov att sätta upp en anslagstavla på marken kring butiken men istället kommer kommunen att söka bygglov för en tavla så centralt som det är möjligt, bredvid busskuren, i hörnet av den lilla parken.

I Vännäs kommer ytterligare en anslagstavla att placeras i anslutning till parken framför kommunhuset.

Beställning av tavlor

Vi beställer nu anslagstavlor samt söker bygglov för dessa. Målet är att de ska sitta uppe inom ca två månader om inget oförutsett inträffar.

Kartor för besökare på anslagstavlorna

På samtliga tre kommunala anslagstavlor kommer så kallade ryckboxar med vår snabbguide och karta till besöksmål och aktiviteter att sitta.

Städning och tömning

Fixarna städar och tömmer anslagstavlorna första måndagen varje månad.
Läs mer om offentlig affischering på www.vannas.se/anslagstavlor

Kontaktperson: Malin Karlsson2