Kungörelse: Utvidgning av LIS-områden i Vännäs Kommun

Lyssna

Vännäs kommun har låtit upprätta en samrådshandling för utvidgning av områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Syftet är att ge möjlighet till byggnation på mark som ligger inom strandskyddat område. Samrådstiden är från och med 2018-11-12 och till och med 2019-01-31.

Under denna period finns samrådshandlingen tillgänglig här på vannas.se (nedan), men även på:

  • Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen
  • Biblioteket i Vännäs
  • Biblioteket i Vännäsby

Samrådshandlingar

Lämna dina synpunkter

Synpunkter framförs skriftligt tillsammans med namn, adress, telefonnummer och diarienummer POM 2017-500 senast den 31 januari 2019.

Synpunkter skickas till:
Vännäs kommun,
Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs,
eller via e-post till: plan.miljonamnden[at]vannas.se

Samrådshandlingen har upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

Upplysningar lämnas av:
Samhällsplanerare/Byggnadsinspektör
Carola Nordlöf
Tel: 0935-142 13