Ställning just nu:
Ja, alltid (35%)
Ja, ibland (57%)
Nej (7%)

0%

50%

100%

Totalt har 54 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-12-05:10:00

Uppdatera