Inbjudan till företagare - Säljande webb

Lyssna

Utbildningen erbjuds inom projektet Näringsliv i samverkan som finansieras av Vindelns, Bjurholms, Vännäs, Robertsfors och Nordmalings kommun tillsammans med Region Västerbotten.

Vad vill du lära dig mer om?

  • Skapa ny eller utveckla befintlig webbplats
  • Google My Business
  • Airbnb Experiences
  • Digital omvärldsbevakning
  • Sökoptimering SEO
  • Google Analytics
  • Innovativ tjänsteutveckling
  • Video
  • Sociala Medier
  • E-posthantering och internkommunikation

Kursen riktar sig till

Små och medelstora företag.

Kursens längd

Löpande, efter överenskommelse med kurshållare, Koinor future AB.

I kursen ingår

10 h företagsindividuell handledningstid via Skype att fritt fördela under kurstiden. Kursen avslutas med en workshop, resultatredovisning och erfarenhetsutbyte.

Arbetsmodell

Den individuella handledningstiden via Skype ger en effektiv och anpassad handledning. Tiderna är flexibla och bokas utifrån deltagarnas önskemål.

Kostnad och anmälan

Varje deltagande företag behöver endast betala 1000kr. Resterande kostnad (7400kr) betalar kommunen genom projektet Näringsliv i samverkan. 

Anmälan sker löpande och efter principen ”först till kvarn”, vi samarbetar med Vindeln och Bjurholm.   Sista anmälningsdag den 31 januari.

Anmäl dig till:
christin.westman[at]vannas.se
Tel: 070-389 18 54/0935-14143