Välkommen att delta i ett samtal om kulturlivets framtid i Vännäs kommun och Västerbottens län, 31 januari

Lyssna

Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023 har påbörjats. Kulturplanen ska målmedvetet beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län, som präglas av vår gemensamma vision och ambition – med samverkan som ledord.

Vi vill tillsammans med er diskutera lokala förutsättningar för att skapa och ta del i av kultur.

När: 31 januari kl. 18.00-20.00
Var: Vegaskolan/Lilla Salongen (i anslutning till biblioteket)

Vid frågor kontakta Kultur och bibliotekschef Carina Zakrisson tel. 070-674 23 44

Inledning

Ordförande för Kulturutskottet Region Västerbotten

Presentation

Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef vid Region Västerbotten informerar om kulturplaneprocessen. Kommunens representanter presenterar sig. Representanter för de regionala kulturverksamheterna informerar om sitt uppdrag.

Workshop - Framtidens kultur i Vännäs

Region Västerbotten leder en workshop som tar sin utgångspunkt i att deltagarna gemensamt identifierar utmaningar och möjligheter att skapa och ta del av kultur i er kommun.

Fika

Sammanfattning och avslutning