Tillstånd för blomlådor, nu är det tid att ansöka!

Lyssna

Nu är det tid att planera och ansöka om tillstånd för att få använda blomlådor som farthinder. Dagarna blir ljusare och vår och sommar är snart i antågande, så även blomlådor som farthinder.

Ansökan kan göras fram till den 1 maj och besked och eventuell anvisning av plats kommer att meddelas senast den 1 juni.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för blomlådor hittar du på vannas.se/blomlada (direklänk)

Läs de regler som är uppsatta på hemsidan

Tänk på att blomlådor kräver skötsel och det är bra om två olika fastigheter delar på ansvaret. De som ansöker står själva för blomlådorna. De skall byggas efter given mall och ha godkända reflexer. Grannar skall vara tillfrågade samt nedtecknat om de är positiva eller negativa.

Om tillstånd för blomlådor beviljas kan blomlådorna ställas ut på anvisad plats tidigast när gatan är sopad.

OBS! Kommunen tillhandahåller inte några blomlådor bara tillståndet att få ställa ut dem.

Ansökan för uppställning av blomlådor gäller bara ett år i taget. Om blomlådor placeras ut utan tillstånd kan lådorna komma att flyttas.

Var ute i god tid!

Frågor besvaras av:
Viktoria Nilsson
Gatuavdelningen
Tel: 0935-140 00 (vxl)

OBS!
Tänk på att blomlådor kan inge en falsk trygghet. Blomlådor är inte till för att vägen skall kunna vara en lekplats. Var rädda om barnen, lär dem se sig för och att inte leka på vägen.