Ställning just nu:
Ja (58%)
Nej (42%)

0%

50%

100%

Totalt har 91 personer röstat.
Omröstningen startade 2019-11-14:15:00

Uppdatera