Nu kommer bruna tunnan! - Ditt matavfall är en resurs som blir till biogas

Lyssna

I Vännäs kommun har de bruna tunnorna redan börjat köras ut under hösten 2019, detta för att kommunen ska hinna ställa ut den stora mängden kärl för matavfall. Tunnorna körs ut till alla som inte har anmält att de kommer kompostera.

Du kan redan nu anmäla kompostering till kommunen om du inte vill få den bruna tunnan. Matavfallet sorteras i den bruna tunnan och restavfallet i den gröna. Matavfallet blir sedan till biogas - klimatsmart, eller hur?

Mer information

Insamlingen av matavfall börjar den 1 mars 2020. Läs mer om sortering och om hur du väljer abonnemangsform på www.vannas.se/matavfall