Ny taxa för färdtjänst

Lyssna

Egenavgifterna för färdtjänst ska revideras årligen efter Länstrafikens ändringar i taxan. Från 1 januari 2020 gäller en ny taxa för färdtjänsten.

  • Avgiften följer aktuell länskollektivtrafik taxa med vuxenpåslag 18 kr/enkelresa.
  • Barntaxa gäller till och med 19 år.
  • Ingen reduktion av egenavgiften sker vid samåkning.
  • Färdtjänstberättigad har möjlighet till medföljande medresenär i mån av plats om denna stiger på och av tillsammans med resenär. Medresenären betalar avgift enligt gällande taxa.
  • Ledsagare betalar ingen avgift om ledsagningen är beviljad i färdtjänsttillståndet.
  • Medåkande som inte är ledsagare eller medresenär, betalar sin del av taxameterpriset.

Mer information om färdtjänst hittar du på https://vannas.se/fardtjanst