Tyck till om ny avfallsplan för Vännäs kommun

Lyssna

Tillsammans har Vännäs och Umeåregionens kommuner tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan, ”Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”, som ska börja gälla från och med 2021.

Information om kommunal avfallsplan

En avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering utgör tillsammans renhållningsordningen. Innan sådana dokument antas ska det enligt 15 kap 42 § i miljöbalken hållas samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas utför granskning under en period av minst 4 veckor.

Avfallsplanens övergripande mål är att:

  1. Minska avfallsmängderna
  2. Öka återvinningen
  3. Minska miljöpåverkan

 

Remiss och samråd

Under tiden 16 april till och med 5 juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och lämna synpunkter på dess innehåll.

Här hittar du förslaget till den nya avfallsplanen och kan lämna dina synpunkter

Synpunkter som lämnas sker skriftligen via e-post (soporochvatten[at]vannas.se)eller brev (Vännäs kommun, Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs). Märk skrivelsen med ”Avfallsplan Vännäs kommun”.

Under perioden finns förslaget tillgängligt att läsa på vannas.se under renhållning. Klicka dig direkt till granskningshandlingarna här (länk).

Du kan även läsa den på följande platser:

  • Kommunhusets reception, Vännäs kommun, Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs
  • Kommunens bibliotek i Vännäs och Vännäsby