Börjar det ta slut på matavfallspåsar?

Lyssna

När papperspåsarna för matavfall börjar ta slut kan fler påsar hämtas kostnadsfritt. I dagsläget har vi två hämtställen, ett utanför Vännäs kommunhus ”Medis” och ett på Starrbergets Återvinningscentral (under ordinarie öppettider). Tänk på att inte ta fler påsar än vad som behövs, varje bunt innehåller 80 påsar.

Påsarna finns inne i de röda skåpen märkt ”Matavfallspåsar”.

Fritidshuskunder beräknas behöva (1) bunt papperspåsar per hämtningssäsong.

Skulle du behöva en hållare i plast till papperspåsen? Dessa och papperspåsar går att hämta kostnadsfritt på Starrbergets ÅVC under ordinarie öppettider. Ta kontakt med personal på Starrbergets ÅVC, 070-378 89 04.

För de fritidshuskunder som använder sig av gemensam hämtplats för sitt avfall går startkit att kvittera ut på Starrbergets ÅVC. Startkitet innehåller papperspåsar, påshållaren i plast och en slasksskrapa.

Tänk på! Papperspåsarna får inte användas av de kunder som anmält hemkompost istället för den bruna tunnan.

Starrbergets ÅVC öppettider är:
Måndag 08.00 - 15.00
Tisdag 12.00 - 19.00
Torsdag 12.00 -19.00
Fredag 08.00 - 15.00

(Under månaderna maj-okt har Starrbergets ÅVC även öppet lördagar 10.00 - 14.00)

För frågor om utsortering av matavfall kan du kontakta renhållningsavdelningen via mail soporochvatten@vannas.se och via kommunens växel 0935 – 140 00.

Glad sommar!
Renhållningsavdelning, Vännäs kommun.