Föreningsstipendiat 2013

Lyssna

2013 års föreningsstipendium har tilldelats Evert Andersson.

Årets föreningsstipendium i Vännäs kommun har tilldelas Evert Andersson med motiveringen:

För sitt engagemang inom föreningslivet i Vännäs kommun tilldelas Evert Andersson kommunstyrelsens föreningsstipendium 2013. Evert var med och bildade Hörselskadades riksförbund och har engagerat sig i föreningen både som ordförande och kassör. Han har under alla år drivit föreningen i en demokratisk anda och kämpat för människors lika värde. Detta bidrar till att Evert skapar ett gott klimat där alla medlemmar är lika viktiga.

Evert Andersson, föreningsstipendiat 2013 

Stipendiet på 8 000 kronor delades ut under kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november.

För mer information kontakta:

Ulf Eriksson

Ordförande i ungdoms- & föreningsutskottet