Välkommen till Vännäs Familjecenter

Lyssna

Familjecenters uppgift är att vara en mötesplats för barnfamiljerna i Vännäs samt att på ett och samma ställe erbjuda olika professionella tjänster. Familjecenter hittar du på Umevägen 6, ingång från baksidan.

Om Familjecenter

Vännäs Familjecenter är en verksamhet som vilar på tre ben: Vård- och omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Västerbottens läns landsting. Här samverkar barnmorskor, distriktssköterskor, förskollärare och socionomer kring barnfamiljen. I familjecenters lokaler finns barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppen förskola, förebyggande socialtjänst, familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Verksamhetens mål

Målet för verksamheten vid Vännäs Familjecenter är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa och skapa förutsättningar för lust och glädje i kontakten föräldrar/barn samt på ett tidigt stadium hjälpa enskilda, par och familjer att tackla sina svårigheter innan de blir stora problem. Alla enskilda samtal sker under tystnadsplikt. Familjerådgivning lyder under särskilt sträng sekretess.

Våra tjänster

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika verksamheterna på Vännäs Familjecenter. Där hittar du även information om kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Vännäs Familjecenter
Umevägen 6, 911 32 Vännäs