Färdtjänst

Lyssna

Rättighet till färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst. Syftet med färdtjänst är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om du t ex. har en funktionsnedsättning. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som vid resa med buss. Du kan få åka tillsammans med andra personer, precis som i kollektivtrafik.

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänstberättigad är du som till följd av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel.

Funktionsnedsättningen ska ha en beräknad varaktighet av minst tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg. Du ska också vara folkbokförd i kommunen.

Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för, t ex. sjukresor.

Bedömning av färdtjänstbehov

Rätten till färdtjänst ska alltid prövas mot den enskildes möjligheter att på egen hand förflytta sig med kollektiva färdmedel. Enbart bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst. Om du behöver hjälp under själva resan kan ledsagare beviljas.

Specialfordon kan beviljas till personer som är rullstolsburna. Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor efter särskild prövning. Färdtjänst kan därför ibland beviljas endast under vinterhalvåret eller till och från busshållplats.

Beslut om färdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Mer information om färdtjänst finns att läsa i Lagen om färdtjänst: Länk till Lagen om färdtjänst (länk, öppnas i ny flik)

Ansökan och blankett

Ansökan om färdtjänst kan du göra via vår blankett som finns att ladda ner via vår portal för självservice och e-tjänster: Länk till blankett och information (länken öppnas i en ny flik)

Du kan även kontakta vår färdtjänsthandläggare Britt Myrén och få en blankett skickad hem till dig.

 

Riktlinjer för färdtjänstavgifter från 1 januari 2020

Egenavgifterna för färdtjänst ska revideras årligen efter Länstrafikens ändringar i taxan.

Från 1 januari 2020 gäller följande:

  • Avgiften följer aktuell länskollektivtrafik taxa med vuxenpåslag 18 kr/enkelresa.
  • Barntaxa gäller till och med 19 år.
  • Ingen reduktion av egenavgiften sker vid samåkning.
  • Färdtjänstberättigad har möjlighet till medföljande medresenär i mån av plats om denna stiger på och av tillsammans med resenär. Medresenären betalar avgift enligt gällande taxa.
  • Ledsagare betalar ingen avgift om ledsagningen är beviljad i färdtjänsttillståndet.
  • Medåkande som inte är ledsagare eller medresenär, betalar sin del av taxameterpriset.

Kontaktperson: Britt Myrén