Färdtjänst

Lyssna

Rättighet till färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst. Syftet med färdtjänst är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även om du t ex. har en funktionsnedsättning. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som vid resa med buss. Du kan få åka tillsammans med andra personer, precis som i kollektivtrafik.

Bedömning av färdtjänstbehov

Rätten till färdtjänst ska alltid prövas mot den enskildes möjligheter att på egen hand förflytta sig med kollektiva färdmedel. Enbart bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst. Om du behöver hjälp under själva resan kan ledsagare beviljas.

Specialfordon kan beviljas till personer som är rullstolsburna. Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor efter särskild prövning. Färdtjänst kan därför ibland beviljas endast under vinterhalvåret eller till och från busshållplats.

Sjukresor med annan huvudman

Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för, t ex. sjukresor.

Beslut om färdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Blankett för ansökan om färdtjänst.

Lag om färdtjänst

Kontaktperson: Britt Myrén