Här&Nu Kommuntidningen

Lyssna

Vi ger ut en informationstidning fyra gånger per år. Tidningen heter Här&Nu (Här och nu) och går ut till alla hushåll i kommunen. All information i tidningen ska vara kommunal eller offentlig samt icke-vinstdrivande.

Utgivning

2021 Nr 1 Nr 2 Nr 3
Sista materialdag  9 februari 1 juni 26 oktober
Till tryck 24 februari 15 juni 10 november
Utgivningsdatum 11 mars 29 juni 25 november

 

Tidigare utgivningar

Här hittar du tidigare nummer av kommuntidningen Här&Nu (länk).

Lämna önskemål om innehåll

Har du önskemål om något som saknas i Här&Nu eller som det skrivs lite om? Lämna gärna önskemål och synpunkter via formuläret. Alla synpunkter lämnas in anonymt om du inte anger namn eller andra kontaktuppgifter.

Till formuläret (länk, öppnas i ny flik)

Riktlinjer

  • Informationen ska främst komma från offentliga organ som exempelvis: kommun, polis, försäkringskassan eller liknande.
  • Informationen ska vända sig till kommunens samtliga invånare.
  • Föreningar för informera om sin verksamhet; arrangemang, öppettider och liknande. Huvudsaken är att det riktar sig till en bred publik. OBS! Undantaget är danser, bingo eller liknande som räknas som vinstdrivande verksamhet.
  • Företag och privatpersoner får inte förmedla information i tidningen.

Lämna in material

Material skickar du via e-post till Sofia Tjärnström, kommunikatör, senast sista materialdag.

Textfiler
Din text skickar du antingen som Word-fil eller skriver direkt i e-postmeddelandet. Texten ska inte innehålla formateringar så som kursivering, punktlista, understruket, fetstil osv.

Bilder
Bilder så som fotografier eller logotyper skickas separat, inte inklistrade i ett textdokument. Bilderna ska vara högupplösta för att det ska bli bra kvalitet i tidningen. 300dpi är minimum.

Du kan skicka dina bilder i följande format: JPEG, EPS, TIFF, InDesign, Photoshop. Det vanligaste är JPEG.

Redaktionen

Ansvarig utgivare: Karolina Johansson, Kommunchef
Redaktionskommitté: Johan Söderling, Ulf Eriksson
Redaktör: Sofia Tjärnström


Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga rättelser och redigeringar i text och fotografier.
Redaktionen förbehåller sig rätten att prioritera material.

Upplaga
4 300 ex

Kontaktperson: Sofia Tjärnström