Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella möteshandlingar/kallelser och handlingar till kommunens sammanträden.

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Kallelse 30 november

 

Liljaskolans arbetsutskott

Kallelse 1 december

 

Kommunfullmäktige

Kallelse 5 dec - ärendelista

Kallelse 5 dec del 1
Kallelse 5 dec del 2

Bilaga: Hjälpmedelsstrategi
Bilaga: Nytt särskilt boende

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse 13 december

Kontaktperson: Susanna Siljetun