Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan boende minska inbrotten med så mycket som 26 % i ett bostadsområde med metoden.

Samverkan mot brott

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Vännäs kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Starta grannsamverkan

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

  1. Vaksamhet: Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt.
  2. Om du är bortrest: Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  3. Värdesaker: Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
  4. Förebyggande åtgärder: Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på samverkanmotbrott.se.

Läs på samverkanmotbrott.se.