Översvämning och dammbrott

Höga flöden är vanliga i samband med vårflod, vid kraftigt regn eller uppstå på grund av ett dammbrott (om en damm går sönder). Stora mängder vatten kan leda till omfattande översvämningar och stora skador på infrastrukturen. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom vid översvämning.

Översvämning

Sammanflödet mellan Vindelälven och Umeälven är utpekat som ett av Sveriges större riskområden för översvämning. Längs sträckorna Vännäsby, Brån, Strand, Berg och Västra Spöland finns vallar uppförda längs älvstränderna som skydd mot höga flöden.

Även på östra sidan Vindelälven, i byarna Vännänget och Ö. Spöland, finns en vall där det längs några partier finns risk för att vatten skulle kunna passera om vattenflödet blir mycket högt.

Mer information

Länsstyrelsen har arbetat fram en riskhanteringsplan där du kan läsa mer om översvämning. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har även gjort en kartläggning för områden längs Vindelälven som skulle kunna drabbas av översvämning.

Dammhaveri

Ett dammhaveri betyder att en damm har brustit och att vatten strömmar ut okontrollerat. Dammhaveri kallas även för dammbrott.

Risken för dammhaveri bedöms vara ytterst liten, men om det osannolika ändå skulle ske så orsakar ett dammhaveri översvämningar och skador på bland annat byggnader, vägar, el- och teleledningar. Om vattenverk översvämmas kan dricksvattnet bli förorenat.

Om en damm har brustit kommer Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, att sändas via radio och TV. Om du får reda på att ett dammhaveri skett nära dig ska du följa rapporteringen om händelserna i Sveriges Radio P4 eller på SVT. Du kan också få information på Krisinformation.se som förmedlar myndigheters information vid större händelser. Om ett dammhaveri skulle uppstå kan du få information om händelsen genom att ringa SOS Alarms informationsnummer 113 13.